Aalborg-analyser bag vigtig bakterieopdagelse

Aalborg-analyser bag vigtig bakterieopdagelse

Jordens kvælstofkredsløb er formentlig langt mere kompliceret, end vi hidtil har troet. Det viser international bakterieforskning, som Aalborg Universitet har medvirket i. Genanvendelse af kvælstof er fx afgørende for landbrug og drikkevandsforsyning, så øget viden om mikroorganismerne kan bane vej for et mere bæredygtigt kredsløb.

Last modified: 24.09.2015

Det er Center for Mikrobielle Samfund (CMC) ved Institut for Kemi og Biovidenskab, der har bistået en østrigsk forskergruppe ved Wiens Universitet med at skaffe ny viden om særlige bakteriers evne til at leve af affaldsstoffet cyanat. Cyanat dannes i forbindelse med biologisk aktivitet, og det indeholder netop kvælstof.

Den østrigske gruppe ledes af professor Michael Wagner, som også er æresdoktor på Aalborg Universitet. Blandt medforfatterne og bagmændene i Aalborg er ph.d.-studerende Søren M. Karst, som godt tør sætte store ord på betydningen af fundene, der netop er offentliggjort af det videnskabelige tidsskrift Nature:

- Opdagelsen af de cyanat-spisende bakterier er banebrydende, da deres eksistens viser, at jordens kvælstofkredsløb er langt mere kompliceret end hidtil antaget. Hvis cyanat viser sig at være generelt til stede i miljøet, og det bliver omsat af mikroorganismer, kan det være en hidtil ukendt men vigtig proces for genanvendelsen af kvælstof, forklarer Søren M. Karst.

Studiet viser, at det er sandsynligt, da man har fundet genetisk potentiale for den type omsætning i mikroorganismers arvemasse i mange forskellige miljøer fra hele verden.

OMFANG BLIVER UNDERSØGT

Søren M. Karst understreger, at det ikke kun er studiets resultat, som er vigtigt, men også hvordan det er opnået. Forskerne i Aalborg har selv bidraget med gen- og enzymanalyser:

- Resultatet er meget solidt, da det er baseret på mange højt specialiserede analyseteknikker, som supplerer hinanden. Det har kun været muligt på grund af det tværfaglige samarbejde mellem forskningsgrupper fra flere lande.

Professor Michael Wagner fra Wiens Universitet, som i øjeblikket er på gæstevisit ved CMC, oplyser, at han og kollegerne nu skal i gang med at bestemme koncentrationerne og omsætningen af cyanat i jord, ferskvand og havvand for endeligt at bekræfte cyanat-spisernes betydning for den globale kvælstofcyklus.

YDERLIGERE OPLYSNINGER

  • Ph.d.-studerende Søren M. Karst, Center for Microbial Communities (CMC), Institut for Kemi og Biovidenskab, tlf. 4055 0188. (Download billede - fotograf Bjarne Hyldgaard).
  • Artiklen i Nature har titlen ”Cyanate as energy source for nitrifiers”.
  • Samarbejde mellem de østrigske og danske forskere har tidligere været med til at rokke ved eksisterende teorier om kvælstofkredsløbet med resultater, som blev offentliggjort af det videnskabelige tidsskrift Science (se omtale fra aau.dk).
  • Videnskabsjournalist Carsten Nielsen, Aalborg Universitet, mobil 2340 6554.