AAU logo

Temadag: Ny indsigt i mikrobiologien bag biogasproduktion fra slam, affald og gylle

Produktion af biogas fra spildevandsslam, affald og gylle er en vigtig energikilde i Danmark og det bliver endnu vigtigere i fremtiden. Biogassen produceres af en masse forskellige mikroorganismer, og vor viden om disse er endnu begrænset. Et større projekt støttet af Innovationsfonden, ”NomiGas”, sætter fokus på, hvordan en øget viden om disse mikrobielle samfund kan øge driftsstabilitet og gasproduktion samt mindske driftsproblemerne

Time

24.10.2018 kl. 09.15 - 15.20

Description

På temadagen fortæller vi om hvor langt vi er med forståelsen af de mikrobielle samfund og hvorledes denne ny viden kan bruges af rådgivere og driftspersonale, samt hvilke perspektiver, der er med de nye DNA-baserede teknikker. Deltagerne i NomiGas er Aalborg, Aarhus og Lunds Universiteter, Teknologisk Institut i Aarhus, biogasanlæg hos Maabjerg og Billlund, samt Krüger AS. 

Få mere info vedr. program og registrering ved at klikke på dette link

Host

Aalborg Universitet, Aarhus Universitet, Teknologisk Institut og INBIOM

Address

Musikkens Hus (Intimsalen) Musikkens Pl. 1, 9000 Aalborg, Denmark

More information

https://inbiom.nemtilmeld.dk/73/