AAU logo
EliteForsk rejsestipendie til Ph.d.-studerende fra Kemi og Biovidenskab

EliteForsk rejsestipendie til Ph.d.-studerende fra Kemi og Biovidenskab

Ph.d.-studerende i Kemi fra Institut for Kemi og Biovidenskab er blandt de talentfulde ph.d.-studerende, der i år modtager Uddannelses- og Forskningsministeriets EliteForsk Rejsestipendie.

Last modified: 27.02.2020

Som en del af Uddannelses- og forskningsministeriets EliteForsk initiativ uddeles hvert år op til tyve EliteForsk-rejsestipendier til nogle af landets dygtigste og mest talentfulde forskere og forskerstuderende. Et EliteForsk-rejsestipendium er på 200.000 kr. og skal bidrage til, at meget talentfulde ph.d-studerende kan få længerevarende studieophold ved de allerbedste forskningsmiljøer i verden. Blandt dette års prismodtagere er ph.d.-studerende i Kemi Mikkel Sandfeld Bødker fra Institut for Kemi og Biovidenskab.

Mikkel Sandfeld Bødker er tilknyttet forskningsområdet Disordered Materials på Kemi og Biovidenskab, hvor han forsker i glassets struktur, som fortsat er et mysterium.

”De fleste mennesker kigger igennem glas hver eneste dag uden at værdsætte, hvor vigtig en teknologi glas er. Uden glas skulle vi undvære teknologier som telefoni, internet, og ikke mindst muligheden for at se ud igennem et vindue og samtidig være beskyttet imod vind og vejr. Dog er sammenhængen imellem de råmaterialer, man anvender til at lave sit glas og de egenskaber, som glasset ender med at få, meget uklar og lidt af et mysterium for videnskabsfolk”, siger Mikkel Sandfeld Bødker.

Mikkel har i løbet af sit ph.d.-studie udviklet en model til at forudsige sammenhængen imellem glassets kemiske sammensætning og struktur, dvs. måden hvorpå atomerne er arrangereret. EliteForsk rejsestipendiet giver ham mulighed for at videreføre dette arbejde.

”Jeg får mulighed for at besøge en forskningsgruppe på University of California, Los Angeles (USA) med henblik på at anvende strukturmodellen til at forudsige glassets egenskaber, såsom hårdhed og flydeevne. Planen er at gøre dette ved hjælp af kunstig intelligens, som forskningsgruppen i USA har specialiseret sig i at anvende på glasmaterialer. Derudover er der planlagt et ophold ved et forskningscenter i Madrid for at foretage avancerede strukturanalyser ved hjælp af faststof NMR spektroskopi”, slutter Mikkel Sandfeld Bødker.

Mikkels ph.d.-projekt er finansieret af Danmarks Frie Forskningsfond | Teknologi og Produktion (FTP).

Læs mere om Mikkel Sandfeld Bødker og hans forskning her

Kontakt: 

  • Ph.d-studerende Mikkel Sandfeld Bødker: Email: msb@bio.aau.dk 
  • Presse: Specialkonsulent Camilla Kristensen, Email: cakr@bio.aau.dk /tel.: 9940 9905

All news

See the list