EliteForsk rejsestipendie til Ph.d.-studerende fra Kemi og Biovidenskab

EliteForsk rejsestipendie til Ph.d.-studerende fra Kemi og Biovidenskab

Kemistuderende Rasmus Skov Klitgaard Madsen fra Institut for Kemi og Biovidenskab, AAU, er blandt de talentfulde ph.d.-studerende, der i år modtager Uddannelses- og Forskningsministeriets EliteForsk Rejsestipendie. Stipendiet giver Rasmus Skov Klitgaard Madsen mulighed for at rejse ud i verden og dygtiggøre sig hos nogle af verdens bedste forskningsmiljøer inden for glas.

Last modified: 07.05.2021

Som en del af Uddannelses- og forskningsministeriets EliteForsk initiativ uddeles hvert år op til tyve EliteForsk-rejsestipendier til nogle af landets dygtigste og mest talentfulde forskere og forskerstuderende. Et EliteForsk-rejsestipendium er på 200.000 kr. og skal bidrage til, at meget talentfulde ph.d-studerende kan få længerevarende studieophold ved de allerbedste forskningsmiljøer i verden. Blandt dette års prismodtagere er ph.d.-studerende i Kemi Rasmus Skov Klitgaard Madsen fra Institut for Kemi og Biovidenskab, AAU, som kan se frem til at samarbejde med nogle af verdens bedste glasforskere og dermed udvide sin viden inden for området.

Rasmus Skov Klitgaard Madsen er til dagligt tilknyttet forskningsområdet Disordered Materials på Institut for Kemi og Biovidenskab, hvor han forsker i glassets struktur og egenskaber. I sit ph.d. projekt har han arbejdet med metalorganiske gitre (MOFs) med fokus på deres smeltemekanisme.

- MOFs har mange potentielle anvendelsesmuligheder, såsom membraner og batterier, og har endda vist at kunne omdannes til glas. Jeg prøver at relatere strukturelle egenskaber til MOFs smelteevne, med henblik på at kunne opstille rationelle kriterier for at forudsige om en MOF kan smelte og danne glas. F.eks. udnytter jeg, at metalnodernes lokale struktur kan undersøges ved hjælp af stærke magnetiske felter, hvilket er en analysemetode, der ligner hospitalernes MR-scanner, siger Rasmus Skov Klitgaard Madsen.

Rasmus Skov Klitgaard Madsens interesse for netop MOF glas opstod, da han på 4. semester blev præsenteret for et projektforslag af sin vejleder, som netop omhandlede MOF glas.

- Under dette semesterprojekt indså jeg, at metalorganisk glas er et emne, der blander mangle forskellige og komplekse emner, såsom organisk kemi, fysik, krystallografi, materialevidenskab med mere. Jeg har dermed mulighed for at udvide min viden inden for mange spændende emner på én gang, siger Rasmus Skov Klitgaard Madsen.

MOF-glasset er et yderst nyligt videnskabeligt fund med kun få års forskning bag sig, hvilket betyder, at man endnu ikke har klarlagt, hvilke mekanismer som styrer glasdannelsen. Af den grund kan det være svært at forudsige, hvad glasset præcist kan bruges til. Nogle af de potentielle mulige anvendelsesmuligheder findes inden for separation, fx at fjerne CO2 fra gasser, fotonik, og katalyse er potentielle anvendelser i fremtiden.

MOF-glasset blev opdaget af et internationalt forskerteam for cirka fem år siden med professor Yuanzheng Yue som hovedopfinder. Yuanzheng Yue er professor på Kemi og Biovidenskab, AAU, og vejleder til Rasmus Skov Klitgaard Madsen. Rasmus Skov Klitgaard Madsen er således allerede tilknyttet en af verdens bedste glasforskere, og med et Eliteforsk-rejsestipendium i hånden, får han nu også mulighed for at samarbejde med andre eksperter inden for området.

- Et Eliteforsk-rejsestipendium hjælper min fremtid på to overordnede måder: For det første får jeg mulighed for at arbejde i laboratorier i verdensklasse, hos eksperter som kan hjælpe med mig at vokse som forsker. Jeg vil få mulighed for at styrke min praktiske og teoretiske viden inden for metoder, som vi pt ikke har tilgang til på AAU. For det andet er det en fantastisk mulighed for at skabe et godt netværk. Ved at arbejde på andre forskningsinstitutioner vil jeg få kontakter med andre eksperter, som jeg ikke nødvendigvis ville kunne få på andre måder, slutter Rasmus Skov Klitgaard Madsen.

Læs mere om Rasmus Skov Klitgaard Madsen og hans forskning her

Kontakt:

  • Ph.d.-studerende Rasmus Skov Klitgaard Madsen, rskm@bio.aau.dk    
  • Presse Camilla Kristensen, cakr@bio.aau.dk, 9940 9905
  • Foto Camilla Kristensen

News from BIO

See the list