NY TEKNOLOGI GØR SPILDEVAND TIL EN RESSOURCE

NY TEKNOLOGI GØR SPILDEVAND TIL EN RESSOURCE

Forskere på Institut for Kemi og Biovidenskab ved Aalborg Universitet har udviklet en ny filtreringsmetode, der gør det muligt at rense spildevand meget mere effektivt end tidligere. Det vil både betyde færre tungmetaller og medicinrester i naturen. Desuden vil vi fremover vil kunne genanvende fosfor i landbruget i langt højere grad end i dag.

Last modified: 28.04.2022

VARME MEMBRANER

Lektor Cejna Anna Quist-Jensen og hendes kollegaer arbejder med at udvikle en ny type membran til rensning af spildevand og gylle. Membranen er en slags avanceret kaffefilter, der lader rent vand komme igennem, men som fanger og ophober giftige affaldsstoffer, så de ikke slipper ud i naturens kredsløb eller siver ned i grundvandet. Membranteknologi anvendes i dag til bl.a. spildevandsrensning og omvendt osmose til afsaltning af havvand. Der, hvor Cejna Anna Quist-Jensens membransystem adskiller sig, er ved at tilføre spildevandet varme mens det bliver filtreret.

- Vi varmer spildevandet op til 40-50 grader. Det kan man gøre ved hjælp af solvarme eller overskudsvarme fra industrien. Når spildevandet bliver varmt, bliver det filtreret meget effektivt i vores membran. Den nye proces er så effektiv, at affaldsstofferne tilbageholdes og de værdifulde produkter krystalliserer og bliver til tørstof i stedet for slam, som det ellers typisk ender med at blive i dag, siger hun.

I dag bliver den fosforholdige slam brugt som gødning og spredt ud over markerne. Ulempen er, at slammet - fordi det ikke er helt renset - også kan indeholde skadelige tungmetaller og medicinrester, som vi ikke vil have ud i naturen igen.

SPILDEVANDSTEKNOLOGI MOD FØDEVAREKRISEN

Fordi metoden med at tilføre varme til rensemembranen kan udkrystallisere fosfor, giver det mulighed for at udnytte og genbruge fosforen fra gødning langt mere effektivt end i dag. Og det er godt af flere årsager.

Dels fordi fosforen ikke havner i vandmiljøet, men i endnu højere grad fordi verden er ved at løbe tør. Den fosfor, landbruget benytter sig af, bliver udvundet af miner i Marokko, Rusland, Kina og USA, men indenfor de næste 50 – 100 år løber minerne tør. Det betyder, at vi potentielt står overfor en fødevarekrise. Fosfor er nemlig livsnødvendigt for planter og dyr, men på samme tid skadeligt for vandmiljøet og naturen.

Den udfordring kan den varme membranteknologi være med til at løse.

- Når vi kan udnytte spildevandet bedre og udkrystallisere rent fosfor med vores membran betyder det, at vi med tiden ikke længere vil behøve at hente fosfor op fra miner i jorden. Når vi effektivt kan trække det ud og genbruge alt det, der ellers ville gå til spilde, har vi et stærkt kort at på hånden i forhold til kommende fødevarekriser, siger Cejna Anna Quist-Jensen.

Kontakt

Cejna Anna Quist-Jensen
E-mail: cejna@bio.aau.dk
Tlf: 9940 3612

News from BIO

See the list