Nyt laboratorieudstyr skal styrke forskning i mikroorganismer

Nyt laboratorieudstyr skal styrke forskning i mikroorganismer

Forsker Per Halkjær Nielsen fra Center for Microbial Communities, Aalborg Universitet, har netop modtaget 1.124.000 kr. i støtte fra Carlsbergfondet til indkøb af nyt laboratorieudstyr, der skal styrke centrets forskning i mikroorganismer og deres indvirken på klimaet.

Last modified: 11.01.2021

Det nye udstyr, som omfatter kromatografisk apparatur, skal primært benyttes til at studere mikroorganismers aktivitet i forbindelse med en lang række forskningsprojekter ved Center for Microbial Communities. Mikroorganismer findes som bekendt overalt i naturen, i vand, i jord, i luft på og i planter, dyr og mennesker. Viden om mikroorganismer er derfor vigtig – både dem der er gavnlige, og dem vi skal beskytte os imod.

- Udstyret skal blandt andet anvendes til at identificere og kvantificere en række stoffer og gasser, som omsættes eller produceres af mikroorganismer, og dermed styrke vores forståelse af hidtil ukendte mikroorganismers betydning for produktion af bioenergi fra spildprodukter, genindvinding af fosfat, samt uønsket produktion af drivhusgasser, siger Per Halkjær Nielsen

Det nye udstyr vil ligeledes være tilgængeligt for andre forskere ved Institut for Kemi og Biovidenskab, f.eks. til at udvikle nye biobaserede tensider, som blandt andet bruges til at opløse og fjerne fedt og snavs fra tøj, og til at udvikle forbedrede fødevareingredienser.

- Vi er meget taknemmelige for støtten til det nye apparatur. Hurtig og pålidelig analyse af kemiske stoffer er afgørende for en stor del af vores forskningsprojekter blandt andet i forbindelse med vores undersøgelser af hidtil ukendte mikroorganismer, det vi også kalder Microbial dark matter, siger Professor Per Halkjær Nielsen

Yderligere information:

Få yderligere information om Center for Microbial Communities og centrets forskning via nedenstående link: 

Center for Microbial Communities

Læs nærmere om Carlsbergfondet via nedenstående link: 

Carlsbergfondet

Kontakt:

  • Kontakt: Per Halkjær Nielsen, email: phn@bio.aau.dk, tlf.: +45 2173 5089
  • Presse: Camilla Kristensen, email: cakr@bio.aau.dk, tlf.: +45 9940 9905