AAU logo
Professor emerita donerer millionbeløb til institut

Professor emerita donerer millionbeløb til institut

Professor emerita i bioteknologi på Institut for Kemi og Biovidenskab, AAU, Karen G. Welinder, har valgt at donere i alt 1,5 mio. kr. til oprettelse af talentstipendier til kandidatstuderende på bioteknologiud-dannelsen og kunstnerisk udsmykning af auditoriet samme sted.

Last modified: 29.10.2019

Tekst og foto: Camilla Kristensen, Institut for Kemi og Biovidenskab

Karen G. Welinder blev professor på Aalborg Universitet i 1998 og har været en af de bærende kræfter i opbygning af bioteknologiuddannelsen på Institut for Kemi og Biovidenskab og har som forsker skabt banebrydende resultater inden for området. Derudover har hun en stor passion for kunst. Begge områder tilgodeses ved donationen på 1,5 mio. kr. Der afsættes 1 mio. kr. til talentstipendier, som kan søges af kandidatstuderende på bioteknologiuddannelsen og 500.000 kr. til kunstnerisk udsmykning af auditoriet samme sted.

- Hensigten med de nye stipendier er at give de studerende arbejdsro til fordybelse i deres 1-årige specialeprojekter og støtte op om den fremragende og engagerede forskning i bioteknologi på AAU. Konkurrencen er hård derude, og kan vi som erfarne og etablerede forskere være med til at skabe nogle vilkår for de studerende, der øger deres chancer for at nå til tops og skabe resultater, der gør en forskel, så bør vi handle derefter, siger Karen G. Welinder.

Der er ingen tvivl om, at tid og penge er vigtige faktorer for at kunne drive det vidt som forsker. Donationen vil både være til gavn og glæde hos de unge talenter og ikke mindst instituttet, som også kan se frem til at omgive sig med inspirerende kunst på væggene.

- Kunst har altid interesseret mig, og jeg tror på, at kunsten er en vigtig inspirationskilde. Derfor vil jeg også gerne være med til at skabe nogle gode og inspirerende rammer for både studerende og medarbejdere på Kemi og Biovidenskab, slutter Karen G. Welinder.

Glæden var stor blandt de tre udvalgte specialestuderende, da de fik overbragt nyheden om, at de hver især var modtagere af stipendiet. Med stipendiet er de tre studerende sikret et månedligt beløb på 7.000 kroner frem til specialeafleveringen i 2020.

FAKTA OM BIOTEKNOLOGIS TALENTSTIPENDIER:

  • Bioteknologis Talentstipendier har til formål at yde økonomisk støtte i form af stipendier til talentfulde kandidatstuderende på bioteknologiuddannelsen på AAU.
  • Bioteknologis Talentstipendier administreres af en komité nedsat af institutlederen for Institut for Kemi og Biovidenskab. Komitéen fastlægger bl.a. kriterier for stipendierne og udvælger, hvilke studerende der kan modtage et stipendium.
  • Uddelingen af stipendierne sker ved årligt opslag af de tilgængelige stipendier ca. den 1. juli med en ansøgningsfrist på mindst 3 uger.

KONTAKT:

  • Professor emerita Karen G. Welinder, tlf.: 2196 5333 / email: kgw@bio.aau.dk
  • Presse: Camilla Kristensen, tlf.: 9940 9905 / email: cakr@bio.aau.dk

All news

See the list